Informace o projektu GEMON

Pro jednotlivé fyzikální veličiny existují v praxi různé měřící systémy. Potřeby geologického monitoringu jsou specifické a v současné době neexistuje systém umožňující komplexní sledování potřebných fyzikálních veličin dovolující uživatelsky nenáročné on-line sledování a vyhodnocování.

Systém GEMON, vyvíjený v rámci výzkumného úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu firmou STRIX Chomutov a jejími partnery, reaguje na potřeby subjektů řešící zemní sesuvy, skalní řícení, nebo důlní závaly. Přináší integrované řešení pro měření různých fyzikálních veličin s možností jejich on-line sledování a základního vyhodnocování s cílem zajištění kvalitního geologického monitoringu.

Systém GEMON bude k dispozici v roce 2013.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

SG-Geoinženýring s. r. o.

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava

www.geoinzenyring.cz www.vsb.cz

Copyright © STRIX Chomutov, a.s. Všechna práva vyhrazena.